Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING STICHTING VEENENDAAL-VEENENDAAL 

Persoonlijke gegevens 

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij sturen u als relatie periodiek een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over ons bedrijf en onze activiteiten. Uw gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. 

Uw akkoord 

Door het inzenden of afgeven van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’. 

Opslag van uw gegevens 

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij uw persoonsgegevens na 48 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten. 

Inzage en correctie persoonsgegevens 

Wij proberen uw gegevens altijd correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan [email protected]. Conform de AVG nemen wij het verzoek in behandeling. Aanpassen privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen. 

Heeft u vragen of een klacht? 

Wij doen er alles aan om de privacy van u te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Identiteit van de verwerker 

Stichting Veenendaal-Veenendaal 
Sportlaan 3 
3905 AD Veenendaal